Leave Your Message

ÖNÜM KESELI Soňky önümlerimiz

Zhejiang Rutong Electric ajaýyp dolandyryş, dizaýn, önümçilik we marketing zehinlerini ýygnady.

kompaniýanyň beýany biz hakda

Zhejiang Rutong Elektrik Tehnologiýa Co., Ltd.
Awtobus seriýaly önümleriň gözleg we ösüş, önümçilik, satuw we hyzmat etmekde ýöriteleşen hünärmen kompaniýa. Esasan pes woltly intensiw awtobus kanallaryny, pes woltly ýokary goragly awtobus kanallaryny, ýokary woltly awtobus kanallaryny, ýangyna garşy awtobus kanallaryny, ýel energiýasy awtobus kanallaryny we ş.m. öndürýär - Zhejiang Rutong Electric Technology Co., Ltd. - Ynamly awtobus zolagynyň paýlanyşy boýunça hünärmen.
Müşderini kanagatlandyrmak, ajaýyp hil, toparlaýyn işlemek, jemgyýetçilik jogapkärçiligi, öňdebaryjy we başarnykly
65373667zo
2015
Döredildi
6537366aae
10
Şahadatnamalar
6537367e58
100
Hyzmatdaş
6537367dg4
1300
iş meýdany

RUTONG Şereket medeniýeti

 • 6560369up2
  Awtobus ýollary kompaniýalary üçin pudak görkezijisi boluň
 • 6560367k10
  Müşderilere netijeli çözgütler we hyzmatlar bilen üpjün ediň
 • 6560366jty
  Tehnologiýa, jikme-jiklikler, tizlik, täzelik
 • 656036abim
  Ilki bilen hil, ilki müşderi; doly gatnaşmak we bagyşlanan hyzmat
01 / 06
howpsuzlygy
howpsuzlyk enjamlary webbing
Zhejiang Rutong Electric, janly we güýçli ösüşden doly kärhana. Bazara gönükdirilen, täzeliklere esaslanan, hil taýdan ýaşap, ösüş bilen ösýänçäk, ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmegimizi dowam etdireris we dowam etdireris. siziň bilen has gowy gelejek.
Kompaniýa zehinleri işe almak we taýýarlamak meselesine uly ähmiýet berýär, "başarnyk we syýasy bitewilige eýe bolmak, ahlagy birinji orunda goýmak" zehinleri saýlamak ülňülerine eýerýär we "açyklyk bäsleşiginiň" ugruna esaslanýan durmuşyň dürli gatlaklaryndan zehinleri alýar.

BIZI C KERTIFIKATY

API 6D, API 607, CE, ISO9001, ISO14001, ISO18001, TS. (Şahadatnamalarymyz gerek bolsa habarlaşyň)

CCF_000430yhb
CCF_0004330 kw
CCF_000437hgg
CCF_000440uc5
CCF_000442fxo
CCF_000444mqj
CCF_000446mmt
CCF_000448ih1
01 02 03 04 05 06 07 08
näme sorajak bolýarsyň
fak
 • Bahalaryňyz näme?
 • Iň az sargyt mukdary barmy?
 • Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?
 • Ortaça gurşun wagty näçe?
 • Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?
has köp
habarlar
habarlar
 • Kompaniýanyň habarlary
 • Senagat habarlary
 • Içerki dinamika
 • täze önüm
 • gözleg we ösüş
mroe

gözleg maglumatlary gözleg maglumatlary

Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz barada maglumat almak üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

abuna ýazylyň
01 02 03