Leave Your Message

ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆମର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |

ଜେଜିଆଙ୍ଗ ରାଉତଙ୍ଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିଚାଳନା, ଡିଜାଇନ୍, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ରତିଭା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି |

କମ୍ପାନୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମ ବିଷୟରେ

ଜେଜିଆଙ୍ଗ ରାଉତଙ୍ଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୋ।
ବସ୍ ବାର୍ ସିରିଜ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ, ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ସେବାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ କମ୍ପାନୀ | ଏହା ମୁଖ୍ୟତ low ଲୋ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ବସ୍ ଡକ୍ଟସ୍, ଲୋ-ଭୋଲଟେଜ୍ ହାଇ-ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବସ୍ ଡକ୍ଟସ୍, ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ବସ୍ ଡକ୍ଟସ୍, ଅଗ୍ନି-ପ୍ରତିରୋଧୀ ବସ୍ ଡକ୍ଟସ୍, ପବନ ଏନର୍ଜି ବସ୍ ଡକ୍ଟସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ପାଦନ କରେ | ବସ୍ ବାର୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ |
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗୁଣ, ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟ, ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ ,, ଅଗ୍ରଗାମୀ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗୀ |
65373667zo
2015
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ |
6537366aae
୧୦
ପ୍ରମାଣପତ୍ର
6537367e58
100
ସହଭାଗୀ
6537367dg4
1300
କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର

RUTONG କମ୍ପାନି ସଂସ୍କୃତି

 • 6560369up2
  ବସ୍ ବାର୍ ଡକ୍ଟ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଦଣ୍ଡ ହୁଅ |
 • 6560367k10
  ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ ସମାଧାନ ଏବଂ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |
 • 6560366jty
  ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ବିବରଣୀ, ଗତି, ନବସୃଜନ |
 • 656036abim
  ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରଥମେ, ଗ୍ରାହକ ପ୍ରଥମେ; ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେବା |
01 / 06
ସୁରକ୍ଷା
ସୁରକ୍ଷା ହର୍ଣ୍ଣ ୱେବବିଂ |
ଜେଜିଆଙ୍ଗ ରାଉତଙ୍ଗ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ଏକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ବିକାଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ | ଆମେ ଦୃ firm ଭାବରେ ବିଶ୍ believe ାସ କରୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଜାର-ଆଧାରିତ, ନବସୃଜନ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ଗୁଣବତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ବିକାଶ ଦ୍ grow ାରା ବ grow ିବା, ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ଅତିକ୍ରମ କରିବା, ଏବଂ ଉଚ୍ଚମାନର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା ଯୋଗାଇବା, ଆମେ ବିକାଶ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ଜାରି ରଖିବା | ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭଲ ଭବିଷ୍ୟତ |
ପ୍ରତିଭା ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ତାଲିମ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ମହତ୍ importance ପ୍ରଦାନ କରେ, "ଉଭୟ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ରାଜନ political ତିକ ଅଖଣ୍ଡତା ରହିବା, ନ ality ତିକତାକୁ ପ୍ରଥମେ ରଖିବା" ପ୍ରତିଭା ଚୟନ ମାନାଙ୍କ ପାଳନ କରେ ଏବଂ "ଖୋଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତା" ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ପ୍ରତିଭା ନିଯୁକ୍ତ କରେ |

ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍

API 6D, API 607, CE, ISO9001, ISO14001, ISO18001, TS (ଯଦି ଆପଣ ଆମର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଦୟାକରି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ)

CCF_000430yhb
CCF_0004330qt
CCF_000437hgg
CCF_000440uc5
CCF_000442fxo
CCF_000444mqj
CCF_000446mmt
CCF_000448ih1
01 02 03 04 05 06 07 08
ତୁମେ କଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ
ଫ୍ୟାକ୍
 • ତୁମର ମୂଲ୍ୟ କ’ଣ?
 • ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ ଅଛି କି?
 • ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ କି?
 • ହାରାହାରି ସୀସା ସମୟ କ’ଣ?
 • ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦେୟ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି?
ଅଧିକ
ସମ୍ବାଦ ସୂଚନା
ସମ୍ବାଦ
 • କମ୍ପାନୀ ସମ୍ବାଦ |
 • ଶିଳ୍ପ ସମ୍ବାଦ |
 • ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗତିଶୀଳତା |
 • ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ |
 • ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିକାଶ
mroe

ଅନୁସନ୍ଧାନ ସୂଚନା ଅନୁସନ୍ଧାନ ସୂଚନା

ଆମର ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆମକୁ ଛାଡିଦିଅ ଏବଂ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବୁ |

ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ |
01 02 03